فیلتر روغن کامیونت هیوندائی مایتی (تک)

کد فنی : GS2242

  • ارسال رایگان در تهران

  • ابعاد محصول

  • H:150mm

  • D:101mm

  • G1:72.5mm

  • G2:63.5mm

  • 1.5×T:M26

خرید از مرکز پخش بهران فیلتر

مان

هیوندایی

کاج

سرکان

W10703

2631145001-2631145010

KLFYX30

SF7117

MANN

HYUNDAI

KAJ

SERKAN