فیلتر روغن میدل باس-آمیکو M2640-M3840

کد فنی : GS2234

  • ارسال رایگان در تهران

  • ابعاد محصول

  • H:173mm

  • D:107mm

  • G1:103.5mm

  • G2:93.5mm

  • 2×T:M30

خرید از مرکز پخش بهران فیلتر

فلیدگارد

دونالدسون

LF16285

R010077

FLEETGAURD

DONALDSON