فیلتر روغن مینی بوس هیوندائی ثانویه

کد فنی : GS2217

  • ارسال رایگان در تهران

  • ابعاد محصول

  • H:106.5mm

  • D:80mm

  • G1:65mm

  • G2:57mm

  • 1.5×T:M18

خرید از مرکز پخش بهران فیلتر

سرکان

SF7772

SERKAN