فیلتر روغن مینی بوس کارسان Premier J9

کد فنی : GS2231

  • ارسال رایگان در تهران

  • ابعاد محصول

  • H:97mm

  • D:93.5mm

  • G1:72.5mm

  • G2:64mm

  • 1.5×T:M20

خرید از مرکز پخش بهران فیلتر

سرکان

SF7115

SERKAN