فیلتر روغن اتوبوس اسکانیا درون شهری-روغن اسکانیا P400-G400

کد فنی : GE3105

  • ارسال رایگان در تهران

  • ابعاد محصول

  • H:281mm

  • OD1:90mm

  • OD2:90mm

  • ID1:39mm

  • ID2:39mm

خرید از مرکز پخش بهران فیلتر