فیلتر روغن بنز 911 جدید فلزی

کد فنی : GE2209

  • ارسال رایگان در تهران

  • ابعاد محصول

  • H:196.5mm

  • OD1:81.5mm

  • OD2:81.5mm

  • ID1:25mm

  • ID2:25mm

خرید از مرکز پخش بهران فیلتر