فیلتر روغن گیربکس ZF-اتوبوس اسکانیا درون شهری-B7

کد فنی : GE2220

  • ارسال رایگان در تهران

  • ابعاد محصول

  • H:104.5mm

  • OD1:70mm

  • OD2:70mm

  • ID1:33.6mm

  • ID2:0mm

خرید از مرکز پخش بهران فیلتر