فیلتر هواکش بیرونی اسکانیا G380-R420

کد فنی : GH1419

  • ارسال رایگان در تهران

  • ابعاد محصول

  • H=535 mm

  • OD1=303 mm

  • OD2=303 mm

  • ID1=170 mm

  • ID2=0 mm

خرید از مرکز پخش بهران فیلتر