فیلتر گازوئیل اولیه کاویان K110-K106

کد فنی : GG2529

  • ارسال رایگان در تهران

  • ابعاد محصول

  • H:141mm

  • D:93.5mm

  • G1:72.5mm

  • G2:64mm

  • 1.5×T:M20

خرید از مرکز پخش بهران فیلتر