فیلتر گازوئیل میدل باس سپهر

کد فنی : GG2532

  • ارسال رایگان در تهران

  • ابعاد محصول

  • H:142.5mm

  • D:76mm

  • G1:72.5mm

  • G2:64mm

  • 1.5×T:M16

خرید از مرکز پخش بهران فیلتر