فیلتر گازوئیل FH12 بلند-FM9

کد فنی : GG2521

  • ارسال رایگان در تهران

  • ابعاد محصول

  • H:263mm

  • D:107mm

  • G1:103.5mm

  • G2:93.5mm

  • 1.5×T:M32

خرید از مرکز پخش بهران فیلتر