تعریف فیلتر

هر سیستم ترمو دینامیکی اعم از موتور انواع خودرو ،موتور هواپیما و کشتی ها، سیستم احتراقی نیروگاه های تولید برق ، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر صنایع ، دارای سیال ورودی و خروجی هستند که می تواند شامل هوا،انواع روغن،انواع سوخت و غیره باشد.

جهت اسیب نرسیدن به تجهیزات سیستم و نیز حفظ محیط زیست . این سیالات باید تصفیه و تمیز شوند. همه ی سیالات دارای ناخالصی اعم از ذرات جامد و کوچک و بزرگ و قطرات مایع غیر محلول درون خود هستند و لازم است در حد نیاز سیستم، ناخالصی آنها جدا شده و فیلتر گردد.
فیلتر وسیله ای است که در مسیر جریان سیال قرار گرفته و از این طریق ناخالصی های آن را جذب و اصطلاحا سیال را صاف می نماید.

تولیدات شرکت بهران فیلتر شامل دو بخش عمده ی فیلتر های خودرویی و صنعتی می شود . که در قسمت های زیر به انواع فیلتر ، طرز کارکرد فیلتر و مشخصات فیلتر مطلوب می پردازیم.

فیلتر هواکش

هر آنچه که باید در مورد فیلتر هواکش دانست
ادامه مطلب

فیلتر روغن

هر آنچه که باید در مورد فیلتر روغن دانست
ادامه مطلب

فیلتر کابین

هر آنچه که باید در مورد فیلتر کابین دانست
ادامه مطلب

فیلتر سوخت

هر آنچه که باید در مورد فیلتر سوخت دانست
ادامه مطلب