فیلتر سوخت چیست؟

فیلتر های سوخت

بنا بر آنچه گذشت جهت حفظ سلامت موتور و جلوگیری از ورود ذرات خارجی مضر استفاده از فیلترهای سوخت لازم می باشد . فیلتر سوخت باید در برابر رطوبت و حل شدن در سوخت مربوطه ( گازوئیل و بنزین و…) مقاوم باشد. بدین منظور مواد و قطعات فیلتر ها شامل واشر های لاستیکی و چسب ها در آزمایشگاه شرکت ، بطور دقیق مورد آزمون قرار میگیرند.
جهت جلوگیری  از تکرار مطالب در مورد فیلتر ها ی سوخت به همین مقدار بسنده شده و در مورد سیستم های تزریق سوخت به اختصار مطالب زیر عنوان می شودو
 بیشتر اتومبیل ها حد اقل دو فیلتر در مسیر سیستم سوخت رسانی دارند. این فیلترها وظیفه جداسازی آلودگی و ذرات خارجی موجود در سوخت را به عهده دارند . فیلتر اولیه در سیستم سوخت رسانی معمولا در داخل تانک سوخت ( باک بنزین یا گازوئیل) قرار دارد . این صافی ( فیلتر ) آلودگی موجود در باک و ذرات درشت را جدا می کند.
فیلتر ثانویه سوخت که فیلتر اصلی محسوب می شود ، بین پمپ سوخت و انژکتوریا کاربراتور واقع می شوند. این فیلتر آلودگی و ذراتی را که از فیلتر اولیه عبور کرده جذب می کنند . در برخی از سیستم ها( عمدتاً خودرو های سنگین و نیمه سنگین) یک فیلتر سوم نیز ممکن است جهت تصفیه بیشتر سوخت و همچنین یک فیلتر جهت جداسازی آب از سوخت در نظر گرفته شود.

منبع:شرکت تولید صنعتی بهران فیلتر