فیلتر کابین چیست؟

فیلتر های هوای کابین ( اتاق) خودرو

 

دسته ای از فیلتر های هوای مربوط به اتاق سرنشینان خودرو می باشد. این دسته از فیلتر ها در خودروهای جدید که مجهز به سیستم تهویه مطبوع و کولرمی باشند، قابل نصب است .
 از انجایی که هوای مورد نیاز تنفس انسان مشخصات متفاوتی با هوای مورد نیاز موتور دارد بدیهی است فیلترهای هوای کابین از نظر عامل یا عوامل تصفیه دسته مستقلی را تشکیل می دهند. از جمله مشخصات این کاغذ ها ( عامل تصفیه) هوادهی بسیار بالا، عدم وجود هیچگونه رزین مضر برای سلامتی انسان ، سطح تصفیه بالا و عمر طولانی می باشد.

منبع:شرکت تولیدی صنعتی بهران فیلتر